Sản phẩm Chi tiết

  • ACCUPHASE E-301

  • Giá : 23.500.000
  • Tình trạng :
  • Xuất xứ :
  • Đẹp xuất sắc,jin nguyên bản chưa sửa chửa ! * Chất âm mượt mà ,trép mid sáng tiếng,bass sâu độ rông cao!

  • Lươt xem: 1476

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm khác

DENON PMA-1500AE

Tình trạng: ĐẸP XUẨT SẮC

Xuất xứ: MADE IN JAPAN

Giá: 8.500.000

Marantz

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 9.000.000

DENON PMA 2000III

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

AMLY LUXMAN L85v

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

AMLY LUXMAN L58A

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

AMLY LUXMAN L100

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

AMLY LUXMAN L309V

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

AMLY LUXMAN L550

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

Amply Accuphase E301

Tình trạng: ĐẸP XUẤT SẮC

Xuất xứ: MADE IN JAPAN

Giá: 23.500.000

JARGUAR PA-506N

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

Amply Marantz 1250

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

Amply Luxman L80V

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

Amply Denon PMA 1500R Gold

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

MARANTZ 170 DC

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 11000000

DENON PMA-940V

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 15000000

DENON PMA-980

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 13500000

SANSUI 5000X

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 23000000

AMLI NICOCHI

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

AMLI JARGUAR

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

AMLY AMPLIFIER MIXER

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0

AMLY CROWN 160MA

Tình trạng:

Xuất xứ:

Giá: 0